Algemene voorwaarden:

Bestellingen, prijzen, offertes

 • Iedere bestelling bij DE RONDE NV wordt omgaand bevestigd met opgave van de leveringstermijn en eventuele vervoerskosten.
 • Bestellingen worden franco geleverd vanaf € 500,- netto, excl. BTW. Voorradige artikelen kunnen, na afspraak, afgehaald worden in ons magazijn, Merksemsestraat 25-29 te 2060 Antwerpen.
 • Alle vermelde prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven, in EURO en excl. BTW.
 • Al onze offertes zijn vrijblijvend.
 • Wijzigingen zijn steeds mogelijk. In geval van prijsstijging wordt de klant hiervan verwittigd. Hij kan dan eventueel zijn bestelling annuleren.
 • De rekken, werktafels, werkstations, schrijftafels, scheidingswanden en platformen worden compleet geleverd, inclusief montage-onderdelen, ongemonteerd. De montage kan desgewenst tegen betaling door DE RONDE NV uitgevoerd worden.

Betaling

 • De betaling van bestellingen dient te geschieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, bij de aflevering, netto. In bepaalde gevallen kan een voorschot gevraagd worden. De goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling ervan.
 • In geval van afhaling kan tevens betaald worden met bancontact.
 • Bankgegevens DE RONDE NV:
  • BNP Paribas Fortis : BE21 2200 9430 0103 - BIC GEBABEBB
  • Bank J. Van Breda & Co : BE94 6451 0772 6114 - BIC JVBABE22
 • Als "BTW Verlegd" op de factuur staat, is hetvolgende van toepassing: Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is,is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. 

Klachten en geschillen

 • Zichtbare beschadigingen aan toestellen of verpakking moeten op de vrachtbrief of afleveringsnota van de vervoerder vermeld worden.
 • Alle eventuele klachten dienen ons schriftelijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen toe te komen.
 • Mogelijke geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Antwerpse rechtbanken. RPR Antwerpen - BTW BE 0404944712